Вълшебника

Колъм Тойбин умело ни представя живота на Томас Ман, върху който историческата действителност е оставила неумолим отпечатък. Наред с публичния образ на успешен романист, носител на Нобелова награда за литература, е представен личния живот на човека и писателя – живот противоречив и динамичен. Личната семейна драма, сложният вътрешен свят на Томас Ман неминуемо рефлектират върху неговите творчески търсения, превръщайки го в един от най-великите европейски романисти. Амбициозен и задълбочен роман, написан от писател за писател.

Колъм Тойбин в каталога на библиотеката:  >>>