В продължение на 76 години в България излиза списание „Кино”. Изданието публикува актуална информация за киното, отразява фестивали, интервюта с актьори и задоволява интересите на пленените от това изкуство. В средата на 2021 г. се преустановява издаването на хартиен носител на списанието и то преминава изцяло в интернет пространството. Въпреки, че тази форма предлага неограничени възможности, редакционният екип на „Кино” достига до идеята веднъж годишно да се издава и хартиен вариант, обединяващ текстове от публикациите. В резултат на това се появява и „Кино алманах 2022”. Намеренията на екипа са това да става всяка година. Алманахът съдържа филмова критика, анализи, актьорски откровения, теоретични етюди и исторически фрагменти.

Киноалманах 2022 в каталога на библиотеката  >>>