Запленена от очарованието на старите къщи, първоначално авторката възнамерява да ги опише само като архитектурни обекти. Събирането на информация, посещението на различни градове, архиви, музеи, библиотеки и срещите с наследниците на собствениците им я провокира да преплете разказа за сградите със съдбата на обитателите им. Описани са стотици къщи в София, Варна, Русе, Габрово и други градове. Личности с национално и регионално значение са герои в това интересно изследване. Около 300 авторски фотографии на доц. д-р Александър Н. Геров допълват разказа и помагат на читателя да “чуе” как къщите говорят.

Мариана Екимова-Мелнишка в каталога на библиотеката : >>>