Как се запазват народните ценности и традиции, когато не се говори за тях? Новото списание „Изживей България“ има за цел точно това. В дебютния си брой се разглежда хлябът в българското битие – и днес, и в миналото; как шевиците могат да излязат от нашите ръце върху шал, обяснено стъпка по стъпка; а народната певица Николина Чакардъкова споделя как българската публика съпреживява родния фолклор в Чикаго. С всеки ред, с всяка дума, с всеки материал и снимка в списанието, вие се докосвате до душата на България.