Илия Бешков е един от най-известните български художници от началото на 20 век. Особен интерес представляват неговите карикатури и илюстрации. Авторът на книгата Иво Милев е впечатлен от личността на художника още от ранна младежка възраст. За написването на тази биография той ползва множество архиви и снимков материал. Така се получава цялостен разказ за живота и творчеството на Илия Бешков.

Читателите могат да проследят пътя му от раждането, през годините на активна работа като художник и преподавател до последните му публикации в български периодични издания. Книгата е богато илюстрирана със снимки, картини, карикатури, документи.

Иво Милев в каталога на библиотеката  >>>