Една книга за съвременния поглед и мироглед, за обредите на старите българи. Главната героиня на романа се озовава в малка махала в Балкана. Там тя среща баба Жива и отношенията им стават близки, все едно са баба и внучка.

Баба Жива е много мъдра жена и нейните разкази и спомени за миналото ни потапят в един различен свят, в който хората почитат българските традиции и обичаи.

Когато среща баба Жива, младата жена осъзнава, че не иска да бъде само наблюдател, а иска да усети магията на обичаите и да чуе неравноделните ритми на чудните песни.

Съхранявайки историята и легендите, тя ще преосмисли отношението си към дома и семейството.

Ивинела Самуилова в каталога на библиотеката  >>>