Съставителят на книгата проф. д-р Светла Христова, преподавател и изследовател на съвременната кинодраматургия в НБУ представя Иван Веселинов. Той е един от от творците, допринесли за развитието на българската анимация и дали повод да се заговори за феномена българска анимационна школа. Книгата се състои от три части: “За Иван Веселинов”, “От Иван Веселинов” и “Филмография и награди”. Едни от най-изявените български и чужди специалисти анализират творчеството на художника като така изграждат цялостна представа за него. Иван Веселинов е единственият творец в българската анимация, който освен като художник се изявява и като критик. Втората част на книгата представя хронологично всички негови трудове. Последната част ни запознава с множеството награди и цялата филмография на Иван Веселинов, включваща повече от 80 заглавия.

Проф.д-р Светла Христова в каталога на библиотеката: >>>