Иван Пенков е български художник, един от най-ярките представители на движението “Родно изкуство”. Завършил е Художествената академия като ученик на Дечко Узунов. Основател е на катедрата по сценография. Изявява се като живописец, приложник и сценограф. Негови са стъклописите в Ректората на Софийския университет, Съдебната палата и Народната банка. Като особено колоритна личност, Иван Пенков има живот, изпълнен с интересни моменти. Книгата съдържа негови афоризми, писма, есета и рисунки. Съставители са синовете на художника Боян и Георги (Джони) Пенкови. Дневниците съдържат размисли, наблюдения и критични бележки за съвременниците на Иван Пенков от 20-те до 50-те г. на 20 век. Освен за творческото развитие на художника, книгата дава представа и за семейната история на твореца с включените снимки от личния архив на семейството му. Изданието е интересен поглед назад във времето.

Иван Пенков в каталога на библиотеката  >>>