Устойчивият дизайн е част от концепцията за устойчивост, обхващаща всички аспекти на живота. И тъй като дизайнът се отнася до материалната страна на веществената среда във всички области, може да се постави сред значимите аспекти на устойчиво развитие и управление на ресурсите. Авторът на книгата е преподавател в НБУ и акцентира върху важните проблеми, свързани с индустриалния подход към проектиране, производство, потребление, рециклиране и възможностите на дизайна да се справи с тях. Изданието е насочено не само към специалисти, студенти, ученици, а и към по-широка аудитория . Темите, които се засягат са: методи и техники в устойчивия дизайн и материали за неговото приложение като камък, пясък, глина, дърво, слама, вълна и др.

Иванка Добрева-Драгостинова в каталога на библиотеката >>>