Авторът на книгата Ирина Колбасова е изкуствовед. Работила е в отдела по нумизматика на Ермитажа, била е преподавател във ВТУ в специалност „История на руското изобразително изкуство”, управител на художествена галерия, член на СБХ. „Медалиерното изкуство в България” е нейният дисертационен труд към департамент „Изкуствознание и теория на културата” на Нов български университет. За първи път в България се прави проучване с такъв обхват и значимост. Ирина Колбасова е първият изследовател, който успешно съчетава историческия и художествения анализ на медалите и ги определя като изкуство. Основната функция на медалите е да прославят и да запазят за времето значими събития и дела. Проследени са всички етапи от Освобождението до наши дни, както и спецификата на това изкуство. Богатият снимков материал прави книгата ценен справочник за всички, които имат интерес към медалите, тяхното производство и художествена стойност.

Ирина Колбасова в каталога на библиотеката  >>>