Авторът на книгата Ирина Генова е професор в Нов български университет с множество публикации в областта на изкуството. Книгата е част от неин проект и каталог на едноименна изложба, която има за цел да покаже български творци с футуристични произведения и да представи по атрактивен и лесен за възприемане начин модерната художествена култура в България като част от европейската и световна култура. Николай Дюлгеров е български художник, установил се в Италия през 1926 г. и един от представителите на футуризма в изобразителното изкуство. Книгата представя включените в изложбата репродукции, снимки и документи, които имат отношение към темата за италианския футуризъм в България.

Ирина Генова в каталога на библиотеката   >>>