В книгата на Хюс Кайер издигането на Кулата се е превърнало в идеал на цяло едно общество, което с цената на големи жертви трябва да я построи. Размяната на храна срещу черни камъни е единствения смисъл за съществуване на каменоделците и търговците. Без тях те не могат да продължат строежа на своята единствена цел в живота. Близнаците Долон и Омар, които са от семейство на каменоломци, и техните приятели Гид и Бриган, ще търсят отговори на въпросите – защо животът е такъв, какъвто е, ще търсят истината за Кулата и защо цялата им съдба трябва да е подчинена на тази безсмислена и лишена от бъдеще цел…

В книгата си – „Черните камъни” Хюс Кайер засяга дълбоки социално-икономически проблеми от тежкото ежедневие на човека.

Хюз Кайер в каталога на библиотеката   >>>