Официално издание на Съюза по хранителна промишленост в сътрудничество с Българска агенция по храните. Списанието представя новости и тенденции в развитието на хранително-вкусовата индустрия и производството на здравословни продукти.

Списание “Храната на XXI век” в каталога на библиотеката >>>