Първомайстор Никола Фичев или както е известен Уста Колю Фичето е самороден български гений, изградил сгради и мостове, на които се радваме и днес. Книгата представя епохата, в която е живял, факторите, които са го формирали и как се е изградил като майстор, постигнал съвършенство в работата си, така че да се превърне в един от най-значимите възрожденски строители. Пренасяйки ни в епохата на Възраждането, авторът успява да пресъздаде историческата действителност и да ни потопи в бита на тогавашните българи. Въпреки че за Колю Фичето е писано много, тази книга допълва по интересен начин неговия портрет.

Мина Кръстева в каталога на библиотеката  >>>