Logo GlobalLibraries

Програма “Глоб@лни библиотеки – България” осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки.

Програмата е инициирана от фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и има за цел да модернизира библиотеките в страната и да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно пространство, да повиши качеството им на живот и да ускори развитието на гражданското общество. Тя се реализира в България в периода 2009 – 2013 г.

43 библиотеки от Варненска област са одобрени за участие в трите етапа на Програма “Глоб@лни библиотеки”.  Те получиха ИКТ оборудване и Интернет достъп за посетителите. За да бъде ефективно използването на това оборудване и за предоставяне на модерни услуги, в периода 2011 – 2013 г. служителите на тези библиотеки са обучени в петте направления на Програмата:

  • Информационни и комуникационни технологии
  • Организация и управление на работата в обществената библиотека
  • Услуги в модерната библиотека
  • Общуване и работа с потребители и общности
  • Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е обучителен център по Програмата, а Регионален координатор за Варненска област е д-р Емилия Милкова – директор на Варненската библиотека.

Приемник на целите и резултатите на Програма “Глоб@лни библиотеки – България” е Фондация „Глобални библиотеки – България”, учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството на Фондацията влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища.

В обучителния център на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” се провеждат интересни тематични обучения за библиотекари с лектори професионалисти в съответната област:

  • „Развитие капацитета на обществените библиотеки за разработване и управление на проекти”
  • “Работа с читатели. Социология и психология на четенето, модели и прототипи на комуникацията библиотекар – читател”
  • “Библиотеките и социалните мрежи – стратегии и техники на представяне на библиотечно-информационни услуги”
  • “Умения за презентиране – методи и техники на функционални умения при представяне пред публика”

В рамките на Програмата се провеждат регулярни тематични регионални срещи и форуми за местно развитие.

Дейности по Програмата >>>

Архив до 2017 г. >>>