Гергана Райжекова е изследовател на алтернативната рок сцена в България. Тя е автор на повече от 30 научни и публицистични статии в български и международни издания. Защитава дисертация, изследваща алтернативния рок в катедра „Радио и телевизия” на Факултет по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски”. Книгата съдържа 70 интервюта с представители на музикалната сцена. Причина за интереса на автора към тази тематика е самоопределянето на много български групи като изпълнители на алтернативен рок. Изводите в това изследване се основават на лични наблюдения на автора. Книгата е богато илюстрирана със снимков материал.

Гергана Райжекова в каталога на библиотеката   >>>