Книгата е пореден том от започналата да излиза през 1987 г. поредица за българското кино. Включва 204 заглавия на пълнометражни филми и новели, произведени в Студия за игрални филми през периода 1981-1992 г. Филмите са подредени хронологично по датата на излизането им. Описанията включват всички филмографски данни: създатели, актьори, награди, библиография. Филмите са посочени с оригиналните си и работни заглавия, съдържание и превод на английски език. Към всяко заглавие са приложени по няколко фотографии. Всички данни са свалени от филмовите ленти и сверени с монтажните листове, съхранявани в архива на Българската национална филмотека. Книгата притежава няколко показалеца за по-лесно ориентиране в съдържанието. Изданието е ценен енциклопедичен справочник.

Галина Генчева в каталога на библиотеката  >>>