Голямата българска актриса Емилия Радева е 60 години на сцена, има повече от 100 роли в киното, театъра и телевизията. В своя забележителен живот тя среща великите Апостол Карамитев, Георги Калоянчев, Гинка Станчева, Катя Паскалева, Коста Цонев, Невена Коканова и много други, а с Любомир Димитров изживява любовта си. Именно за това разказва тя в своята книга, която има подзаглавие „Хроника на един живот с най-големите имена от киното и театъра в България”. Увлекателният разказ е съпроводен от много снимки, които са илюстрация на живот, изпълнен със смисъл и роли, донесли наслада на българските зрители.

Емилия Радева в каталога на библиотеката >>>