Един роман – лабиринт. Нетрадиционен разказ за времето, в което живеем, да се запази светлината, която има въпреки мрака. Един рудник, едно застаряващо село и една пропаднала църква. Трите контрапункта на съвременна България.

Елена Алексиева е носител на голямата награда в конкурса за националната литературна награда за български роман на годината „13 века България” – 2019.

Елена Алексиева в каталога на библиотеката   >>>