Действието на романа започва през 1391 г., когато цар Иван Шишман, вместо да се хвърли в героичната съпротива срещу османските пълчища, замисля един дълъг план за освобождението на българите от предстоящото иго. В неговия план влиза създаването на тайно братство, което трябва да запази живота на българския народ. В това братство няма богомили, катари, албигайци и други еретици, а само православни българи и български монаси – нинджи. В книгата турците получават характеристика на жестоки и глупави, евреите са алчни и хитри, гърците – лукави и мързеливи, а българите са смели, мъдри, трудолюбиви, но това трябва да се пази в тайна. Това е един приключенски роман, но се чете и от по–зрялата аудитория. Използвайки закачките, патриархалната романтика и преплетените сюжетни линии, авторът дава много отговори на въпроси от не най – приятните черти на нашата народопсихология.

Добри Божилов в каталога на библиотеката  >>>