Златю Бояджиев е един от най-ярките представители на изобразителното изкуство в България. Неговото творчество включва пейзажи, битови картини, портрети. Творческият му път е разделен в два етапа, тъй като след прекаран инсулт тялото му е парализирано в дясната си половина и той се научава да рисува с лявата ръка. Златю Бояджиев е художникът с най-много нарисувани портрети в България. Във всеки от тях стила на художника е ясно изразен, а на преден план излиза душевността на личността, изобразена на портрета. Албумът е разделен в няколко части: Портрети на родители и роднини, Велики българи, Художници, Артисти, Писатели, Портрети от Париж, Автопортрети и др. Представени са портрети от няколко частни колекции. Изданието е двуезично.

Димитър Пампулов в каталога на библиотеката  >>>