Деян Статулов е изследовател в областта на киното с множество публикации, рецензии, интервюта. Работил е като сценарист и режисьор. През 2022 г. получава наградата на СБФД „Васил Гендов” за оперативна критика. Настоящата книга разглежда периода в българското кино от 1948 до 1989 г. и по-специално цензурата, която се налага над него в този отрязък от време. Осъществяваният контрол има за цел да наложи правила и да направи киното инструмент в ръцете на управляващите. Разгледан е целият процес на създаване на един филм – от написването на сценария му до излизането на екран.  Авторът проследява характеристиките на цензурата в исторически аспект от появата й в древността, през тоталитаризма до наши дни. За написването на книгата са ползвани архивни документи от Централния държавен архив и от архива на МВР.

Деян Статулов в каталога на библиотеката  >>>