Даниел Ненчев е журналист, водещ на телевизионни и радио предавания за култура. Книгата събира проведени от него интервюта със световно известни българи в областта на литературата, музиката, театъра, киното. Избраните 30 личности символизират изминалите 30 години на демократични промени в България и доказват, че за таланта и човешкия дух няма граници. Дали в родината или някъде по света творците оставят своя отпечатък за българската и световната култура.  Авторът споделя: „…с тази книга аз казвам на всички – днес България е навсякъде по света. България е там, където е всеки един от нас.”

Даниел Ненчев в каталога на библиотеката  >>>