Авторът Братислав Иванов е японист, има множество публикации в областта на лингвистиката и културологията, превежда от японски. Награден е от японското правителство с „Орден на изгряващото слънце” за изключителния си принос за изследване и разпространение на японския език в България. Книгата проследява етапите в развитието на японското изкуство от началото на неолита (14 500 г. пр. н. е.) до 1952 г., когато влиза в сила мирният договор от Сан Франциско. Отделя се внимание и на географското положение, произходът на японците и историческата периодизация. Включените илюстрации дават визуална представа за развитието на японското изкуство.

Братислав Иванов в каталога на библиотеката  >>>