Кратка история на операта

Боянка Арнаудова е професор в Музикалната академия, преподавател по оперна драматургия и история на музиката и автор на множество публикации в областта на оперното изкуство – книги, рецензии, студии, очерци, сценарии за телевизионни предавания. Повече от двайсет години е драматург на Софийска опера. Замисленото като двутомник издание има за цел да обхване историята на операта от възникването ѝ до наши дни. Основано е на записки и бележки на автора от практиката ѝ на преподавател. Подробно са описани жанровете, предшестващи появата на операта. Включени са музикално-драматургични анализи на значими творби, утвърдили се във времето като класики.

Боянка Арнаудова в каталога на библиотеката:  >>>