Предмет на изследване на изданието е Българската анимационна школа, явление получило световно признание. Авторът на книгата е преподавател по история на анимацията, член на журита в анимационни форуми, сценарист на четири документални филма, носител на награди за филмова критика. Включени са текстове, писани през годините, които очертават основните моменти в развитието на този жанр. Представени са режисьори, заглавия, рецензии за филми. С творчески портрети и интервюта читателите се запознават с някои от най-ярките имена в създаването на анимационни филми. Отделено е място на фестивали и семинари за анимационно кино. Цялостната картина на българската анимация се допълва от представяне на книги по темата. Изданието е подходящо както за студенти по анимация, така и за любители на анимационното кино.

Боряна Матеева в каталога на библиотеката  >>>