Благовеста Иванова е преподавател по История на изкуството, История на архитектурата и Опазване на културно-историческото наследство във ВСУ “Любен Каравелов”. Автор е на множество книги и статии. От 1998 година предмет на нейно изследване е българската църква “Свети Стефан” в Истанбул, наричана Желязната църква. Разположена на Златния рог, тя повече от век е пристан на българщината. Книгата проследява историята на проектирането и построяването на храма и прилежащите му сгради. Подробно са описани плановете, фасадите, детайлите, конструкцията с всички нейни елементи. Много снимки и архивни документи допълват цялостната картина и правят изданието ценно както за професионалните среди, така и за широката общественост.

Благовеста Иванова в каталога на библиотеката   >>>