Представете си да учите в училище, което е пазител на древна книга, съхраняваща знание за бъдещето на човечеството. И където се живее в каравани, а всеки срок цялото училище се мести на ново място. Изглежда вълнуващо и неповторимо!

Точно в такова училище, наречено „Монт Караван”, се премества и главният герой Джейк. Той, както и всички останали деца, притежава различни и редки таланти. Но дали те винаги ги използват за добро и какви трудности срещат по пътя? И дали Джейк успява да намери приятели и съюзници в предизвикателствата?

Този завладяващ роман „Монт Караван” е от Анна Руе – авторката на „Магическата аптека”.

Анна Руе в каталога на библиотеката  >>>