„С глава под килима” е втората книга на полската авторка Анна Онихимовска и малките герои Булбес и Ханя.

Децата, заедно със своя клас отиват в библиотеката за среща с писателка. Тя им разказва за себе си, за това какво пише и какви са нейните мечти. Всички я слушат с любопитство и задават въпроси. Но когато е ред на децата да споделят какви искат да станат, се оказва, че е трудно да кажат истината.

Как може да бъдеш себе си, смел и искрен? И как да запазиш приятелството, да простиш и да продължиш напред? Това са основните теми в книгата „С глава под килима”.

Анна Онихимовска в каталога на библиотеката  >>>