БиблиоМат – нова услуга за читателите на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

Идея: Читателите в активна възраст често срещат трудност да намерят възможност да посетят библиотеката. Работното време на библиотеките не винаги позволява на потребителите да достигнат до интересуващата ги литература. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна полага усилия да преодолее тези трудности, разработвайки редица онлайн услуги и предлагайки на потребителите разширено работно време. Въпреки това възможността за заемане на книги си остава услуга, концентрирана в работното време на институцията и изискваща присъствието на библиотекар. Новата услуга БиблиоМат се стреми да сведе това неудобство до минимум и дава достъп до фондовете на библиотека в режим 24/7.

Целева група: Всички регистрирани читатели на библиотеката.

Описание на услугата: Потребителите на Варненската библиотека регулярно използват вече наложената услуга „онлайн заявка”, но заявените книги трябва да бъдат заети за дома в работното време на библиотеката. Надграждането на услугата чрез БиблиоМат дава реална възможност на читателите да заемат литература за дома извън работното време на библиотеката. Новата услуга е техническо решение, представляващо клетки тип “локър” с програмируема електронна ключалка с код, поставени на входа на библиотеката. След направена онлайн заявка читателят получава съобщение с номер на клетка и код за достъп. По този начин потребителите имат възможност да получат записаните на читателския им картон книги в удобно за тях време. Ключалката е програмирана да се заключва самостоятелно след определен период от време, така че читателят да няма повторен достъп до клетката, като кодът за достъп е обвързан с номера на читателската карта. С оглед на сигурността е предвидено видеонаблюдение.