Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Основна сграда, 9 април 2023 г., 14:00 – 17:00 ч.

  • Библиотеките в съвременното културно пространство
  • Обмяна на опит и гостуване на библиотекари от Народна библиотека “Иван Вазов” и Пловдивски регион.
Фотогалерия