MakerSpace, Американска читалня, 7 февруари 2024 г., 12:00 ч.

“New York State’s Museums – Digitalization and Commons” / “Държавните музеи на Ню Йорк – дигитализация и общество”

  • Лекция на д-р Наталия Николова – изследовател в областта на младежките политики и културната памет.
  • Д-р Наталия Николова е изследовател в областта на младежките политики на България в процеса на присъединявана към ЕС. Притежава над 20 монографични изследвания в областта на историографията и творчеството на хуманитариста Уилям Джеймс. Последните и публикации са свързани с темите за „памет и изкуство”, „ролята на травмата в колективната памет”. През лятото на 2023, д-р Николова специализира Memory Studies” със стипендия на April/Auburn Society към Teacher’s College – Columbia University, New York.
  • Лекторът ще разговаря с учениците от 11 г  клас на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи (ПГКМКС) “Академик Благовест Сендов” – Варна (https://itpg-varna.bg/), с преподавател Габриела Стоянова.
  • Събитието се посвещава на 20-годишнината от основаването на Американска читалня.
Фотогалерия