Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Основна сграда, 13 декември, 18:00 ч.

Щастлив край или щастливо начало? Класическите романи често оставят отворена врата за въображението на читателя. Привидно щастливият финал води до ограничаване на личността и примирение с нормите на обществото. Трагичните обстоятелства пък дават възможност за ново начало и израстване.

За това какво е да надскочиш времето си и да дадеш различен път на героите си, ще говорим през призмата на творчеството на две знакови писателки от началото на 19 век – Джейн Остин и Ан Бронте. Романите на Джейн Остин изкарват на преден план стереотипите на тогавашното общество и ролята на жените в него. Ан Бронте допълва картината на 19 век. чрез почти автобиографичните си романи, които смело обсъждат темата за брака и дават една липсваща дотогава гледна точка.

Романите на Остин и най-малката от трите Бронте карат поколения читатели да се замислят кой книжен финал действително е щастлив за героите и накъде ще продължат след последната страница. Класическите писатели, способни да преобърнат възгледите ни за света чрез реалистична картина на обществото, със сигурност не са малко. На 13 декември оставяме дискусията отворена, а списъка ще допълнят участниците.