Кандидатстване за обменна програма Кенеди Лугар (YES – Youth Exchange and Study)

  • Стартира кандидатстването за едногодишна обменна програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study). Кандидатстването е напълно безплатно и е он-лайн в срок до 24 октомври 2023. Формулярът е достъпен на следния адрес: ais.americancouncils.org/yes
  • Програмата е за всички отворени към света и приключенски настроени ученици. Обменът се осъществява в САЩ. Програмата се финансира изцяло от Департамента на САЩ и покрива всички разходи, свързани с пътуването и участието в програмата, като учениците посещават държавни щатски училища и живеят в американско семейство.
  • Подробна информация в блога на Американска читалня >>>