Отдел Изкуство, 7 август 2023 г., 17.00 ч.

  • Представяне книгите на Мария-Розалия Владимирова
Фотогалерия