Аула на Аграрен университет – Пловдив, 8 – 9 юни 2023 г.