Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, 29 и 30 май 2023 г.

Семинар “Създаване, управление и популяризиране на онлайн събития”

  • През 2023 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна организира цикъл от професионални обучения „Анализ на потребителското търсене – нов подход към библиотеката чрез дигитален маркетинг, създаване на онлайн съдържание и управление на събития“ по програма Творческо развитие ’22, финансирана от Национален фонд „Култура”. Проектът цели да подпомогне работата на библиотечните специалисти чрез анализиране на потребителските нагласи в дигиталната ера и разработването на иновативни читателски услуги и стратегии за развитие в онлайн среда.
  • Вторият семинар на тема „Създаване, управление и популяризиране на онлайн събития“ се проведе дистанционно на 29 и 30 май с лектор Десислава Миланова, културен мениджър и театрален режисьор. В него подбрани участници от 12 регионални библиотеки в страната научиха какви са международните практики в създаването на културен живот, как биха могли да ги адаптират в локален мащаб и какви са принципите на популяризиране в дигитална среда.
  • В лицето на Десислава Миланова участниците имаха възможност да работят с утвърден специалист в управлението на културни организации и фестивали. Миланова е основател на творческата компания „New Parisian Drama“, съосновател на Фестивал на българското кино в Париж, създател на платформата „Българско кино във Франция“ и лектор в „Аморфа академия за създатели на културен живот“ 2022.

Фотогалерия