Отдел Изкуство 

Старият грамофон разказва:

  •  Приключенията на Пинокио – 5 май и 26 май – 16.00 ч.

Старият грамофон пътува:

  • Приключенията на Пинокио. Среща с ученици от 3 клас на ОУ “Петко Р. Славейков” – 9 май – 13.30 ч.
  • Приключенията на Пинокио. Среща с ученици от 3 клас на ОУ “Петко Р. Славейков” – 10 май – 13.30 ч.