Детски и средношколски отдел, 18 април 2023 г., 10.30 ч.; 11.30 ч.

  • Приказка в картини: “Приятели” и “Лъвът, който не можел да пише”
  • С участието на деца от ДГ “Петър Берон”

Детски и средношколски отдел, 28 април 2023  г., 10.00 – 11.30 ч.

  • Приказки в картини: “Малкото пате и Големият Гунгац”
  • С участието на ученици от втори клас на ОУ “Захари Стоянов”