Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Изложбено фоайе, януари – февруари 2023 г.

  • Изложба илюстрации “В света на Любен Зидаров”
  • Изложбата представя творчеството на Любен Зидаров – един от най-разпонаваемите български илюстратори, нарисувал спомените от нашето детство
  • В изложбата могат да се видят книги от фондовете на библиотеката и информационни постери с негови илюстрации