Детски и средношколски отдел, януари 2023 г.

Детски и средношколски отдел , 4 януари, 10:30 ч.

  • Тема: “Весели стихотворения за деца и родители”
  • Четем “Как да порасна” от Петя Александрова

Детски и средношколски отдел, 11 януари, 10:30 ч.

  • Тема: “Мамо, прочети ми!”
  • Четем “Дядовата ръкавичка” – от Елин Пелин и “Житената питка” – българска народна приказка

Детски и средношколски отдел , 18 януари, 10:30 ч.

  • Тема: “Приказки за всеки ден”
  • Четем “Дядо вади ряпа” и “Косе Босе” – български народни приказки

Детски и средношколски отдел , 25 януари, 10:30 ч.

  • Тема: “Имат си мама и татко дете”
  • Четем “Мимето” от Асен Босев