Американска читалня, декември 2022 г.
  • Литературен акцент на месеца в Американска читалня
  • Посвещава се на December 5-11: Computer Science Education Week / 5-11 декември: Седмица на образованието по компютърни науки
Фотогалерия