Отдел Изкуство, 11 и 25 ноември 2022 г., 15:00 ч.

  • Старият грамофон разказва: Приказки на Шарл Перо