Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, 11 ноември 2022 г., 10:00 ч.

  • Обучителен семинар за библиотекари от регион Варна
  • Тема: “Безопасен интернет”