Отдел Изкуство, 21 ноември 2022 г., 10:00 ч.
  • Ден на християнското семейство
  • С Асоциация “Да съхраним жената”