Детски и средношколски отдел, 31 октомври 2022 г., 11:15 ч.

  • Тема:  Из вълшебния свят на книгите…
  • В библиотеката гостуват ученици от Частна занималня “Дарба”