Столична библиотека, Американски център, 20 октомври 2022 г.

Научна конференция „Краезнанието – традиции, съвременност, перспективи”
  • Участие на Емил Демирев, гл. библиотекар, ръководител направление “Справочно-библиографска информация” в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, с презентация „Усмивки от старите страници”. Нови моменти в популяризирането на културно-историческото наследство на Варна”.