Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, фоайе, септември 2022 г.

  • Изложба „Българските писатели в училище. За учителите, учениците и учебниците“
    Изложбата разказва за присъствието в училищния живот във Варна на Петко Р. Славейков, Сава Доброплодни, Йордан Йовков, Антон Страшимиров и Емануил Мутафов, представя изследователи, лекари, личности с принос за развитието на града, някои от тях автори на учебниците, по които са учили децата. В експозицията са представени учебниците, по които са учили учениците в първото българско учлище, девическата и мъжката гимназия, фотографии и документи от фондовете на библиотеката