Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство

  • Тема: “На кино през август”

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски отдел, заемна за читатели до 14 г.

  • Тема: “Нашето детство е нашето утро!”
  • 108 г. от рождението на Туве Янсон

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски отдел, заемна за читатели над 14 г.

  • Тема: “Да се радваме на настоящето…, да изживеем този миг с помощта на уроците от миналото и мечтите за бъдещето!”
  • 75 г. от рождението на Паулу Коелю