Американска читалня, август 2022 г.
  • Литературен акцент на месеца в Американска читалня
  • Посвещава се на August 19: World Humanitarian Day / 19 август: Световен ден на човешката взаимопомощ
Фотогалерия